Regler gällande bostadskö

Sökandeprocess

 • Sökande ska ha fyllt 18 år.
 • När vi tagit emot ansökan, lägger vi in informationen vi behöver i vårt system, såsom önskat antal rum, våningsplan och adresser, därefter skickar vi ut en bekräftelse att vi mottagit ansökan.
 • Som sökande kan man därefter ändra fritt i sin ansökan, såsom att lägga till/ta bort adresser eller ändra antal rum.
 • Man behöver som sökande inte ställa sig på nytt i kö för eventuella ändringar.
 • När ett år har gått behöver den sökande meddela Essunga Bostäder om han/hon önskar förlänga sin köplats.
  En förutsättning för att vi ska kunna skicka ut en påminnelse om detta är att den sökande ser till att ha uppdaterad e-postadress eller postadress.
 • Som nuvarande hyresgäst har man rätt att ställa sig i kö för ny lägenhet oavsett antal rum.
 • Essunga Bostäder ska framöver försöka arbeta fram ”Min sida” på hemsidan, där den sökande själv kan gå in och hålla koll på sin köplats och sina uppgifter.

Kravprocess

 • Den sökande ska inte ha betalningsanmärkningar eller restförda skulder.
 • Sökande som inte uppfyller de ekonomiska kraven får möjlighet att ta fram underlag för att visa att till exempel fast inkomst finns eller att sökanden har en borgensman. Borgensmannen måste ha en fast inkomst och vara fri från betalningsanmärkningar och skulder.
 • Vid behov görs en referensförfrågan hos arbetsgivare och/eller hyresvärd.

Erbjudandeprocess

 • Vi ger ett förslag på lägenhet när det blir en ledig som stämmer överens med den sökandes önskemål.
 • Därefter har man 5 arbetsdagar på sig från brevets/mailets datum att höra av sig vid intresse av visning.
 • Efter visning men innan kontrakt skrivs, kontrollerar vi sökandes referenser och/eller gör en kreditupplysning.
 • Vi tar därefter ställning till om sökanden uppfyller våra krav. Den sökande ska ha en fast inkomst eller sådan inkomst att han/hon klarar både betalning av hyra och de löpande hushållskostnaderna.
 • Till en och samma visning skickar vi ut inbjudan till flera stycken ur kön. De inbjudna får veta sin köplats och i vilken turordning lägenheten erbjuds. Detta för att vi snabbare ska kunna få in en ny hyresgäst och minska tiden för tomma lägenheter samt korta ner kötiden.
 • Man får under kötidens gång möjlighet att tacka nej tre gånger till erbjuden lägenhet. Därefter måste den sökande meddela om intresse för att stå i kö fortfarande finns. Finns intresse, placeras sökanden i kön igen med start på dagens datum.
  Hör den sökande inte av sig alls faller man ur kösystemet med automatik.
 • En ungdomsrabatt ges under det första året till de som är upp till 23 år och väljer att bo på Eklövsgatan.
  Man betalar då 50 % av hyran de första 6 månaderna och 75 % av de resterande 6 månaderna.
 • Nuvarande hyresgäster har vid omflyttning inom Essunga Bostäder kortare uppsägningstid, på motsvarande 1 månad.