Byte av fastighetssystem

Momentum fastighetssystem

I slutet av året/början av det nya planeras byte av vårat fastighetssystem där systemet kommer vara up-and-running fram på vårkanten.  

Vi kommer byta till Momentum Fastighet som är ett 100 % webbaserat fastighetssystem som kommer hjälpa oss digitalisera förvaltningen och automatisera tidskrävande och tråkiga processer. Momentum Fastighet är ett lättanvänt fastighetssystem med många funktioner.

Plattformen är utvecklad med individen i fokus och är lättanvänd både för medarbetare och hyresgäster. Vi ser fram emot nya funktioner vilket har varit efterfrågat både av oss men även av våra hyresgäster.

 

Publicerat 2022-12-16