Fiber och TV-box

Förhandling av fiberinstallation samt nytt TV-box avtal.

I samband med att fibernätet byggs ut i våra fastigheter och att det är en standardhöjande åtgärd har förhandling skett med Hyresgästföreningen den 20 januari.

Resultatet av den förhandlingen blev ett hyrespåslag på motsvarande 40 kronor per månad och lägenhet. Höjningen kommer att påbörjas när fiber är på plats och kundutrustning är i funktion.

Vi har även tecknat ett nytt avtal gällande TV-boxar. Det nya avtalet innebär en förhöjd kostnad till 115 kronor per månad och gäller från och med 1 februari.

 

Publicerat 2020-02-17