Fönsterbyte

En av investeringar vi gör i år i våra fastigheter är byte av fönster på framsidan av Torggatan 6. Fönstren som sitter där idag är är över 50 år och uttjänta. Vi byter från tvåglas- till treglasfönster då det blir en energibesparande åtgärd. Treglasfönster har också fördelen att de skapar en bättre inomhusmiljö med mindre kallras och bättre ljudreduktion.

De som byter fönstren är Inter Bygg Västra Götaland AB.

Torggatan 6

 

Publicerat 2022-08-12