Plotter

För att kunna digitalisera ritningar för våra egna och även förvaltade fastigheter har vi nu tagit över en plotter, en storformatskrivare, från kommunen och den är placerad på vårat kontor.

Plottern är inte bara en skrivare utan man kan även skanna in t ex stora ritningar. Vi har många ritningar i pappersformat som vi efter hand ska skanna in så vi får dem i digital form i stället vilket kommer att underlätta hanteringen.

Plotter - storformat skrivare

 

Publicerat 2022-07-15