Renovering Kerstinsås

Kerstinsås renovering pågår, avdelningen Gullviva som numera heter Solbacken är klar och inflyttad.

Sista etappen är avdelningen Mandelblom som är klar i mars. Denna avdelning heter numera Björkbacken.

Avdelning Björkbacken på Kerstinsås

Avdelning Björkbacken på Kerstinsås

 

Avdelning Solbacken på Kerstinsås

Avdelning Solbacken på Kerstinsås

 

Publicerad 2023-01-20