Takbyte på Kerstinsås

Snart är den sista tegelpannan lagd, Kooperativet KHF Essunga äldrebostäder har bytt tak på Kerstinsås där kommunens äldreboende/demensboende finns.

Arbetet startade i mitten av februari och nu sjunger takbytet på sista versen. Det har bytts ca 9 000 m2 takpannor och ca 700 m2 bandtäckt plåttak, och därtill ny papp, läkt, vindskivor samt hängrännor och stuprör.

Kerstinsås omläggning tak

Takbyte Kerstinsås

 

Publicerat 2022-09-16