Om oss

Essunga Bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag och har enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Historia

Essunga Bostäder bildades som en stiftelse och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i Essunga kommuns utbyggnad. År 1995 ombildades stiftelsen till aktiebolag och har sedan dess namnet Essunga Bostäder AB. Under åren 1974-1983 ingick Essunga kommun i Vara kommun och Essunga Bostäder ingick då i Stiftelsen Varabostäder.

Under 1970-talet uppfördes ett relativt stort antal villor i tätortens perifera delar och under årens lopp har ett flertal bostäder byggts. Senaste nybyggnadsprojekten är Utsikten på Hagagatan 17 som slutfördes 2017 och består av ett hyreshus med 24 lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. År 2019/20 har bolaget byggt ett nytt hyreshus på Forsgatan 3, Snöbäret, ett hus med 16 hyreslägenheter. År 2019 såldes Torggatan 8, Gullregnet, till SBO (Statens Bostadsomvandlings AB) för en totalrenovering. Idag är Essunga Bostäder AB det största bostadsföretaget i kommunen och förvaltar drygt 300 bostäder och 8 lokaler.

Om oss