Om oss

Essunga Bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag och har enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Historia

Essunga Bostäder bildades som en stiftelse och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i Essunga kommuns utbyggnad. År 1995 ombildades stiftelsen till aktiebolag och har namnet sedan dess Essunga Bostäder AB. Under åren 1974-1983 ingick Essunga kommun i Vara kommun och Essunga Bostäder ingick i stiftelsen Varabostäder.

Under 1970 talet uppfördes ett relativt stort antal villor i tätortens perifera delar och under årens lopp har ett flertal bostäder byggts. Senaste nybyggnadsprojektet, kvarteret mejeriet, slutfördes i juni 2012 och består av ett hyreshus med 20 lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. På senare år har majoritet av nya bostäder emellertid anskaffats genom förvärv och ombyggnationer av befintliga byggnader. Idag är Essunga Bostäder AB det största bostadsföretaget i kommunen och förvaltar cirka 300 bostäder och 8 lokaler.

Om oss