Bostads- och köanmälan

  • Datum för inkommande ansökan räknas som turordning.
  • Inflyttning kan komma plötsligt, man ska vara beredd att kunna flytta med kort varsel.
  • Har vi erbjudit en lägenhet måste man svara inom en vecka från erbjudandebrevets datum. Om man inte svarar eller tackar nej till erbjuden lägenhet måste man ställa sig på nytt i bostadskö.
  • Vi tar enbart hänsyn till önskemål angående bostad som är angivet i ansökan.
  • Från ansökningsdatum står man max ett år i bostadskön, därefter måste man höra av sig till oss om det fortfarande finns intresse att stå i bostadskö. Om man inte hör av sig tas man bort med automatik.