Affärsplan 2023 – 2025

”Essunga Bostäder ska erbjuda moderna och attraktiva bostäder där efterfrågan i kommunen finns, samt på ett effektivt och modernt sätt förvalta och utveckla sitt bostadsbestånd.”

Essunga Bostäder AB[1] är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska bidra till uppfyllandet av Essunga kommuns tillväxtmål om 10 000 invånare år 2040. Detta genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

Vår roll som allmännyttig aktör har aldrig varit viktigare. Att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer gör oss attraktiva för fler människor att välja Essunga kommun som boendeort.

Vision
Vara det naturliga valet för människor som ser trygghet, utveckling och kvalitet som viktigt i sitt boende. Främja ett långsiktigt ägande
av bostäder i en modern och attraktiv kommun.

Affärsidé
Erbjuda moderna och attraktiva bostäder där efterfrågan i kommunen finns, samt på ett effektivt och modernt sätt förvalta och
utveckla sitt bostadsbestånd.

Värdegrund
Värdegrunden bygger på att vi ser till individen och en helhet i boendet samt rummet mellan husen som viktiga byggstenar. Detta
är ett ansvar vi axlar genom utveckling, innovativa lösningar och höga krav för att fullfölja vårt uppdrag.

Klicka på bilden nedan så kan ni läsa hela affärsplanen.

Förstasidan Affärsplan 2023-2025

[1] Benämns EBAB i resten av dokumentet