Tillgänglighet

Tillgänglighet för essungabostader.se

Essunga Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur essungabostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från essungabostader.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info.eb@essunga.se
  • ring 0512 – 571 60

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.

Syn krävs för att uppfatta vissa instruktioner.

Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

Det finns bildspel som inte går att pausa.

Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.

En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Det finns texter och funktioner med färger som kan vara svåra att se.

Länktexter kan vara otydliga.

Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivning för skärmläsare.

Webbplatsens sidtitlar kan förbättras.

Genvägen till huvudinnehållet saknas och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.

Menyn kan vara svår att nå med hjälpmedel.

Ordningen för de som navigerar utan mus är inte alltid logisk.

Det saknas ibland fokusmarkering vid navigering med tangentbord.

Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.

Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel och felmeddelanden är dolda för hjälpmedel.

Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.

Alla pdf:er är inte tillgängliga.

Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut eller när områden uppdateras.

Vid förstoring av texter kan det ibland vara svårt att se texten.


Oskäligt betungande anpassning

Essunga Bostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Essunga Bostäder har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Essunga Bostäders begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av essungabostader.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.