Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy Essunga Bostäder

 • Alla som är över 18 år kan söka bostad hos Essunga Bostäder.
 • Kunden gör sin intresseanmälan digitalt på Mina Sidor via Essunga Bostäders hemsida.  Den sökande måste uppdatera sin intresseanmälan minst en gång om året genom att logga in på Mina Sidor för att inte falla ur systemet.
 • Din registrering är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Du kan endast söka bostad för eget bruk.
 • Eventuella medsökande är makar, sambo samt partner, vilka avser att bo tillsammans med den sökande. Den medsökande måste själv registrera sig som sökande. Hyresavtalet tecknas med de båda sökanden och den gemensamma inkomsten läggs till grund för ett godkännande.
 • Kunden söker de lediga lägenheterna som läggs ut på vår hemsida, gör en intresseanmälan på de lägenheter som motsvarar deras önskemål. Den som har flest poäng (den som har längst kö-tid) får förfrågan om visning.
 • Man kan som sökande inte påverka rangordningen genom att ringa till oss.
 • Rätt kund till rätt bostad. Vi förbehåller oss rätten att göra avsteg från angivna köregler oberoende av köpoäng om särskilda skäl föreligger. Personer som önskar flytta till kommunen och samtidigt fått en anställning på ett företag beläget i Essunga kommun premieras i kösystemet.
 • Våra krav är att den sökande skall ha en fast inkomst så att man klarar både betalning av hyra och de löpande hushållskostnaderna. Som inkomst räknas lön, arbetslöshetskassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhålls-bidrag/underhållsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag samt studiebidrag. Angiven inkomst skall kunna intygas.
 • Före uthyrning görs en bedömning om kunden sannolikt har möjlighet att betala månadshyran på den aktuella bostaden. Som komplement till kontroll av inkomst sker även en kreditkontroll för att säkerställa att kunden inte har betalningsanmärkningar eller restförda skulder senare än tre år, skuld till Essunga Bostäder eller hyresskulder till annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.
 • Sökande som inte uppfyller de ekonomiska kraven får möjlighet att ta fram underlag för att visa att ex fast inkomst finns eller att en borgensman finns. Borgensmannen måste ha en fast inkomst och vara fri från betalningsanmärkningar och skulder.
 • Vid behov görs även en referensförfrågan hos arbetsgivare och/eller hyresvärd.
 • Byte av lägenhet inom Essunga Bostäder får ske tidigast när hyresgästen har bott minst ett år i nuvarande lägenhet. Byte godkänns pga. ändrade familjeförhållanden eller förändrade ekonomiska villkor. Det är Essunga Bostäder som avgör om skälet till byte godkänns eller ej. Byte av likvärdiga lägenheter nekas.
 • Essunga Bostäder kontrollerar även att kundens tidigare hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt och att den sökande inte har några pågående skulder hos Essunga Bostäder.
 • Hyresgästen ska vara folkbokförd på adressen i hyresavtalet. Undantag gäller om lägenheten är en komplementbostad då man behöver pendla till och från arbete eller studier.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela den tid som du bor hos Essunga Bostäder. Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring.
 • Du får ha inneboende i din lägenhet och ta betalt för den delen av lägenheten som din inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte överstiga den hyra som Essunga Bostäder tar ut för lägenheten. Rätten att ha inneboende gäller bara så länge du själv bor i lägenheten. Essunga Bostäders riktlinjer för antalet personer som en lägenhet är anpassad för gäller även i detta avseende.
 • En ungdomsrabatt ges under det första året till de som är upp till 23 år och väljer att bo på Eklövsgatan. Man betalar då 50% av hyran de första 6 månaderna och 25% av de resterande 6 månaderna.
 • Nuvarande hyresgäster har vid omflyttning inom Essunga Bostäder kortare uppsägningstid, 1 månad.
 • För att minska tiden mellan in- och utflyttning så kan det krävas att hantverkare måste göra viss renovering under den första boendetiden. Såsom målning, tapetsering och lättare justeringar.
 • Antalet personer i hushållet i förhållande till lägenhetens storlek

1 rok, ca 40kvm 2 pers

2 rok, ca 50kvm 4 pers

3 rok, ca 70kvm 5 pers

4 rok, ca 90 kvm 6 pers

5 rok, ca 110kvm 8 pers

 • Socialstyrelsen har en rekommendation: ”Partners och barn kan dela sovrum, efter hand som barnen blir äldre bör behovet av eget rum beaktas. Dessutom ska det finnas ett kök och ett vardagsrum.”
 • EU har riktlinjer för hur många boende som bör bo i en bostad: ”Två barn per rum under 12 års ålder. Barn mellan 12 och 18 år av samma kön kan dela rum, barn av olika kön eller annan hushållsmedlem över 18 år bör ha var sitt rum. Partners delar. Dessutom ska det finnas ett kök och ett vardagsrum.”