Hyresgäst

Essunga Bostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag i Essunga kommun. Bolaget äger och förvaltar bostäder i Nossebro och Essunga.

Essunga Bostäder har ett eget administrativt kontor på Södra Vägen 7 A/B i Nossebro. Förutom administrativ personal har företaget egen personal som sköter inre och yttre skötsel av fastigheterna liksom vissa reparationer och underhållsarbeten.

Styrelsen för Essunga Bostäder består av fem ledamöter som är valda av kommunfullmäktige i Essunga kommun och VD för bostadsbolaget är Johan Skoglund.

Till höger hittar du all information du behöver.

Läs mer om våra fastigheter här.