Hyresgäst

Essunga Bostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag i Essunga kommun. Bolaget äger och förvaltar bostäder i Nossebro och Essunga.

Essunga Bostäder har ett eget administrativt kontor på Södra Vägen 7 A i Nossebro. Förutom administrativ personal har företaget egen personal på Spannmålsgatan 5 i Nossebro som sköter inre och yttre skötsel av fastigheterna liksom vissa reparationer och underhållsarbeten.

Styrelsen för Essunga Bostäder består av fem ledamöter som är valda av kommunfullmäktige i Essunga kommun och VD för bostadsbolaget är Mats Olsson.

Till höger hittar du all information du behöver.

Läs mer om våra fastigheter här.