Företaget

Essunga Bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag och har enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Historia

Essunga Bostäder bildades som en stiftelse och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i Essunga kommuns utbyggnad. År 1995 ombildades stiftelsen till aktiebolag och har sedan dess namnet Essunga Bostäder AB. Under åren 1974-1983 ingick Essunga kommun i Vara kommun och Essunga Bostäder ingick då i Stiftelsen Varabostäder.

Under 1970-talet uppfördes både villor och hyreshus i Nossebro och under årens lopp har ett flertal bostäder byggts. Senaste nybyggnadsprojektet är Kajan 13 på Spannmålsgatan som slutfördes år 2023 och består av ett hyreshus med 6 markplanslägenheter med  hyresrätt som upplåtelseform. Bolagets förhoppning är att få chansen att bygga nästa hyresfastighet inom kort för att möta våra hyresgästers behov.

Om oss