Spannmålsgatan 5

Huset skadades i en brand och revs under 2020.

Nytt hus planeras att byggas på fastigheten och byggstarten beräknas till hösten 2022.