Månadsskifte och avflyttning

Runt ett månadsskifte har våra besiktningsmän och -kvinnor alltid lite extra att stå i.

Vid en avflyttning görs alltid en slutbesiktning av lägenheten där vi ser över eventuella skador och så att lägenheten lämnas över till nästkommande hyresgäst i ett fint och städat skick.

Lägenhet

Vi dokumenterar, fotar och mäter för att få med så mycket information om lägenhetens skick som möjligt. Oavsett om det är anmärkningar som följer med till nästa hyresgäst eller om det är den avflyttande hyresgästen eller bostadsbolaget som ska stå för åtgärden.

Så här kan ett besiktningsprotokoll se ut.

Besiktningsprotokoll och nyckeltalsbroschyr

 

Publicerat 2022-05-27