Brandman på jobbet-dagen tisdagen den 1 september

Hos Essunga Bostäder AB är tre av medarbetarna deltidsbrandmän; Peter Johansson (drifttekniker), Håkan Tallberg (fastighetsskötare) och Helena Söderlund (ekonomi/lön) samt hos Essunga kommun är det Morgan Almroth (arbetsledare AME).

När man frågar vad som fick dem att bli deltidsbrandmän får man till svar att det är roligt att kunna hjälpa tredje man. Oftast går det bra på uppdragen men även om det inte gör det känns det bra att kunna hjälpa till och göra nytta, att göra en insats. Alla behövs, man är kuggar i maskineriet och vi är bra på olika saker vilket gör att vi har en stor kunskapsspridning, vi kompletterar varandra. Det är bra kamratskap i kåren och det är en bidragande orsak till att de flesta stannar i många år.

I Essunga kommun är det deltidsbrandmän som står för insatsberedskapen och de åker på 80-90 räddningsuppdrag varje år. Det är 22-23 brandmän i styrkan som har beredskap var fjärde vecka och vid larm omedelbart lämnar sin familj eller sitt jobb för att åka ut på akuta räddnings- eller sjukvårdsuppdrag.

Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. Av de totalt 15-16 000 brandmän i Sverige är nästan 11 000 deltidsanställda brandmän.

För att systemet med deltidsbrandmän ska fungera behövs människor som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Det behövs också arbetsgivare som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm. Brandman på jobbet-dagen, den första tisdagen i september lyfter fram och hyllar deltidsbrandmän och deras huvudarbetsgivare.

På sociala medier under hashtaggen #brandmanpåjobbet kan ni se brandmän i deras vardagsjobb

Är du nyfiken på deltidsbrandmansjobbet? Ta kontakt med Räddningstjänsten Västra Skaraborg på telefon 0510-77 17 00 eller e-post raddningstjansten@lidkoping.se

 

Publicerat 2020-08-31