Brandman på jobbet-dagen tisdagen den 7 september

Anställda deltidsbrandmän

Av Sveriges 15 000 brandmän är 10 000 deltidsanställda och hos Essunga Bostäder AB arbetar fyra av dem, det är; Helena Söderlund (ekonomi/lön), Håkan Tallberg (fastighetsskötare), Sebastian Landqvist (bovärd) och Peter Johansson (drifttekniker).

Varje timme, alla dagar i veckan, året runt finns det alltid brandmän i beredskap som kan rycka ut om/när olyckan inträffar.

När man frågar vad som fick dem att bli deltidsbrandmän får man till svar att det är roligt att kunna hjälpa tredje man. Oftast går det bra på uppdragen men även om det inte gör det känns det bra att kunna hjälpa till och göra nytta, att göra en insats. Alla behövs, man är kuggar i maskineriet och vi är bra på olika saker vilket gör att vi har en stor kunskapsspridning, vi kompletterar varandra. Det är bra kamratskap i kåren och det är en bidragande orsak till att de flesta stannar i många år.

I Essunga kommun är det deltidsbrandmän som står för insatsberedskapen och de åker på 85-95 räddningsuppdrag varje år. Det är ~20-21 brandmän i Essunga kommuns styrka, en styrkeledare och fyra brandmän per grupp och de har beredskap var fjärde vecka. Vid larm lämnar de omedelbart sin familj eller sitt jobb för att åka ut på akuta räddnings- eller sjukvårdsuppdrag.

Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. Närmare 70 procent av kommunal räddningstjänst utgörs idag av deltidare. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. Både den lilla olyckan på lokala orten såväl som de stora kriserna som kräver att räddningstjänsterna hjälps åt över kommungränser kräver att deltidsbrandmannastyrkan består.

För att systemet med deltidsbrandmän ska fungera behövs människor som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Det behövs också arbetsgivare som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm. Brandman på jobbet-dagen, den första tisdagen i september lyfter fram och hyllar deltidsbrandmän och deras huvudarbetsgivare.

På sociala medier under hashtaggen #brandmanpåjobbet kan ni se brandmän i deras vardagsjobb.

Är du nyfiken på deltidsbrandmansjobbet? Ta kontakt med Räddningstjänsten Västra Skaraborg på telefon 0510-77 17 00 eller e-post raddningstjansten@lidkoping.se

 

Publicerat 2021-09-07