Drift och utveckling av kommunala fastigheter

Essunga Bostäder AB har utöver våra lägenheter även hand om driften och utvecklingen av kommunens fastigheter. Under sommaren har vi bland annat genomfört två projekt parallellt på Nossebro skola. Det ena innehållande ventilation och det andra en lokalanpassning.

Ventilationsprojektet:
Ett stort FTX-aggregat ersätter 5 st äldre småsystem. Det nya systemet förser nästan 1 000 kvm med ny och ren luft. Förändringen innebär bättre flöden, energibesparing, övervakning och enklare förvaltning.

Ventilation

Lokalanpassning:
Två tidigare oanvända utrymmen har gjorts om till klassrum, grupprum och kapprum. Renoverad yta uppgår till ca 180 kvm. Lokalerna har god genomsikt, ljus, trivsam färgsättning och är utförda med bra ljuddämpande material.

Lokalanpassning klassrum

Lokalanpassning

Tack alla inblandade för två givande och väl utförda projekt!

Husform Nossebro AB
Tretec Konsult AB
Dahlqvist Byggkonsult AB
Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Nordisk byggskadeutredning AB
Optimal Bygg Nossebro AB
IDCC I Lidköping AB
Reinestedt Elektriska AB
Peter Berthou VVS AB
Interoc Akustik AB
Bravida AB
Team Håltagarna AB
Svensk luft & miljöteknik AB
Mobergs fog & Brand AB

 

Publicerat 2022-09-23