Drönare

Vi har investerat i en liten drönare som underlättar vårat arbete på hög höjd. Tidigare använde vi skylift och det är ett mer tidskrävande arbete, nu får vi en mycket snabbare översyn av taken. Drönaren underlättar vårat arbete med besiktningar och inspektioner av tak och takavvattning. Drönaren filmar i hög upplösning så det syns tydligt om det t ex finns trasiga pannor eller om hängrännorna behöver rensas.

Även om inget körkort behövs för den lilla drönaren har våran bovärd Sebastian Landqvist tagit drönarkort för att uppfylla de krav som ställs av Transportstyrelsen.

Drönaren flyger smidigt upp och filmar medan Sebastian står kvar på marken. Han kopplar drönaren till mobilen och den fungerar som skärm där han direkt kan se vad och var som behöver åtgärdas.

Sebastian kör drönarenMobil drönare skärm och styrning

Vid planerade takbesiktningar informerar vi våra hyresgäster via våran hemsida samt även med anslag i berört trapphus.

Vi värnar om våra hyresgästers integritet så vi tar aldrig kort eller filmar människor utan dess vetskap eller godkännande.

Drönarbild Södra vägen 7

Drönare tak

Drönarbild Torggatan 10

 

Publicerat 2022-06-17