Bråda dagar på kontoret vid månadsskifte

Runt månadsskiftet är det bråda dagar på kontoret då hyrorna betalas och ska bokföras. Hyror ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Om hyrorna inte betalas i tid skickas de till Visma som skickar påminnelse och ev vidare hantering.

Ekonomens kontor

Vi är flera deltidsbrandmän som har Essunga Bostäder AB som huvudarbetsgivare, blir det larm släpper vi allt vi har för händerna och skyndar iväg till brandstationen.

I Essunga kommun är det deltidsbrandmän som står för insatsberedskapen och vi åker på 85-95 räddningsuppdrag varje år. I kommunen är vi 22 brandmän fördelade på fyra team. Var fjärde vecka har en styrkeledare och fyra brandmän beredskap, går ett larm lämnar de omedelbart sin familj eller sitt jobb för att åka ut på akuta räddnings- eller sjukvårdsuppdrag.

Deltidsbrandmän utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. Av de totalt 15-16 000 brandmän i Sverige är nästan 11 000 deltidsanställda brandmän. För att systemet med deltidsbrandmän ska fungera behövs människor som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Det behövs också arbetsgivare som Essunga Bostäder AB som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm.

Jourhavande brandman Essunga Bostäder

Anställda deltidsbrandmän

Brandmännen hos Essunga Bostäder AB är Helena Söderlund, Håkan Tallberg, Sebastian Landqvist och Peter Johansson.

 

Publicerat 2022-07-29