Essunga Bostäder avbryter fastighetsförsäljning

Essunga Bostäder har en nyckelroll att spela i att uppfylla Essunga kommuns Vision -10 000 invånare år 2040. För att kunna axla den rollen på bästa sätt, gör styrelsen bedömningen att försäljningen av de 8 fastigheter som legat ute på annons på Hemnet ska avbrytas. 

Det kommunala bostadsbolaget Essunga Bostäder beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 8 mars att avbryta den pågående försäljningsprocessen. Beslutet är ett resultat av de samtal som förts mellan bolaget och dess ägare Essunga kommun den senaste tiden om bolagets roll i att utveckla Essunga kommun mot visionen.

-Vi har gemensamt landat i att vi måste fortsatt vara en stark aktör på hyresrättmarknaden i Essunga kommun om vi ska kunna nå befolkningsmålen i kommunens vision och bostadsmålen i kommunens bostadsförsörjningsprogram, säger styrelsens ordförande Fredrik Almgren. Han fortsätter:

– Intresset för våra fastigheter har överträffat alla våra förväntningar när vi drog igång försäljningsprocessen i höstas och det är mycket glädjande att det finns ett så stort intresse för att vara med och utveckla Essunga kommun.  Detta är något som både vi i bolaget och vår ägare Essunga kommun tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Essunga Bostäder kommer nu att fokusera på nybyggnation, med målsättningen att bygga 45 nya lägenheter inom tre år. Efter sommaren räknar bolaget med att påbörja bygget av ett nytt flerbostadshus som ersätter det nedbrunna flerbostadshuset på Spannmålsgatan för drygt ett år sedan. Planer finns för fler nybyggnadsprojekt, men dessa får vänta till dess att bolagets nya projektledare är på plats.

-Vi är i slutfasen av rekryteringen av en projektledare och vi räknar med att hen är på plats efter semestern. Det är först då som vi verkligen kan få fart på våra nybyggnadsprojekt, avslutar Fredrik Almgren.

 

Publicerat 2021-03-11