Nöjda hyresgäster 2020

Under hösten har vi frågat våra hyresgäster hur nöjda de är med sitt boende och vår service. Nu har vi fått resultaten och de visar att våra hyresgäster är nöjda och till och med mycket nöjda. De ger oss höga betyg i så gott som alla områden.

En gång vart tredje år skickar vi ut en hyresgästundersökning till samtliga hyresgäster med frågor om service, skötsel, boendestandard och trygghet. Enkätsvaren ger oss fakta om vad våra hyresgäster faktiskt tycker och hjälper oss att prioritera var vi ska göra störst insatser.

Ett sammanfattande resultat får vi i det som kallas helhetsbetyg. Här får vi ett resultat på 84 procent vilket är på samma höga nivå som tidigare mätningar. Enligt vårt ägardirektiv skall vi ha minst 75 procent nöjda eller mycket nöjda hyresgäster.

Det är verkligen värdefullt att många av våra hyresgäster tar sig tid att ge oss återkoppling. Vi lyssnar och använder deras kommentarer och tips på förbättringar i vår planering.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det var en glad hyresgäst som tog emot att hen vunnit en månadshyra, tack vare sitt deltagande i årets enkät.

 

Publicerat 2020-12-01