Personalaktivitet

Essungabostäders personal valde att göra en trivselaktivitet med gemensam lunch vid kommunens fina grillplats. Att mötas under andra former än ordinarie rutiner är givande och viktigt för att vårda den personal som ställer upp i alla väder.

Trevlig helg önskar

VD Johan Skoglund

Personal

Personal

Publicerad 2022-08-26