Sortering av dina sopor

 

From den 1 juni infördes sortering av matavfall även i hyresrätter i Essunga kommun. Vi vill påtala vikten av att sortera var sak på rätt ställe. Matavfall i den bruna påsen som slängs i det bruna sopkärlet och restavfall i en vanlig påse som slängs i det gröna kärlet.

Restavfall är bara det avfall som blir över när du har sorterat ditt övriga avfall. Det övriga avfallet är sopor som kan återvinnas.

Vad kan återvinnas? Jo, det mesta! I vissa av våra fastigheter finns det miljöhus där det redan idag finns kärl för återvinning. Men har man större prylar eller ex elektronik, batterier så ska det slängas på en återvinningsstation/central.

och kommunens återvinningsstationer/central tar emot de flesta förpackningarna i olika material.

Plast, papper, metall, glas, tidningar, batterier, småelektronik, trädgårdsavfall är något av det du kan lämna på återvinningen.

Återvinningscentraler i Essunga Kommun