Tilläggsisolering vindar

Varm luft stiger uppåt, vilket innebär att en tilläggsisolering av vindsbjälklaget är en energisparande åtgärd. Sjömarkens Isolering har isolerat vindarna på Torggatan 18, 20 och 22.

Vindsbjälklagen har sprutats med lösull vilket är ett effektivt sätt att isolera en gammal vind. Lösullen sprutas upp på vinden från en lastbil, via en tät slang. Metoden med att spruta lösull är effektiv och ger en helt skarvlös isolering.

Nu när vi har tilläggsisolerat vindarna har vi en total isoleringshöjd på 40 cm.

Lösull på vinden

Torggatan 20, 22

Torggatan 18

 

Publicerat 2022-07-08