Uppfräschning av utemiljön på Eklövsgatan

Under våren påbörjades en uppfräschning av utemiljön på Eklövsgatan 14-18. Asfalten har bättrats på, en grillplats ska göras och en utearena har placerats utanför Eklövsgatan 16. Vi hoppas att både grillplatsen och arenan ska komma till god användning av de bonde i hyreshusen på Eklövsgatan.