Essunga kommun

Essunga kommun har 5 691 invånare (31 mars 2022) och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Drygt hälften av invånarna bor på landsbygden och knappt hälften i små trevliga tätorter. Nossebro med omkring 2 000 invånare är kommunens centralort.

Kommunens område motsvarar socknarna: Barne-Åsaka, Bäreberg, Essunga, Främmestad, Fåglum, Kyrkås, Lekåsa och Malma. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Vid kommunreformen 1952 sammanslogs alla landskommuner till storkommunen Essunga landskommun.

Essunga kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Essunga landskommun. 1974 uppgick kommunen i Vara kommun, men bröts ånyo ut till en egen kommun 1983. Gränserna blev desamma som tidigare, med det undantaget att samhället Tumleberg helt och hållet blev kvar i Vara kommun, medan det före 1974 delats av kommungränsen mellan Vara och Essunga.

Kommunen ingick från bildandet till 1974 i Vara tingsrätts domsaga, och från 1974 till 2009 ingick den i Lidköpings tingsrätts domsaga. Sedan 2009 ingår kommunen i Skaraborgs tingsrätts domsaga.

Essunga kommun ligger i en bygd som traditionellt har varit mycket präglad av lantbruksnäringar. Numera är det bara 6% av de arbetande essungaborna som har sin utkomst i denna sektor, men det är ändå en stor andel jämfört med 2% i Sverige som helhet. Numera är kommunen själv största arbetsgivare med omkring 500 anställda och det största företaget är Dahréntråd i Jonslund med 185 anställda.

Närmare hälften av de förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen, medan strömmen av inpendlare bara är hälften så stor. Utpendlingen sker främst till grannkommunerna Vara och Trollhättan, men också pendling till Vårgårda och Alingsås har kommit att bli allt vanligare de senaste åren.