Affärsplan 2021 – 2023

”Essunga Bostäder ska erbjuda moderna och attraktiva bostäder där efterfrågan i kommunen finns, samt på ett effektivt och modernt sätt förvalta och utveckla sitt bostadsbestånd.”

Essunga Bostäder AB[1] är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till uppfyllandet av Essunga kommuns tillväxtmål om 10 000 invånare år 2040. Detta genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

EBAB:s uppdrag är att medverka till att kommunen är en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor.

Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av kommunens attraktivitet och särskilt fokus ska vara på ökad trygghet och trivsel samt långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

EBAB ansvarar för att:

  • Erbjuda en variation av bostäder som möter invånarnas behov avseende exempelvis storlek och standard, upplåtelseform och serviceinnehåll.
  • Utveckla kommunens bostadsområden tillsammans med andra intressenter.
  • Medverka till anskaffning av bostäder för särskilda behov samt utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget.

Här kan ni läsa hela affärsplan 2021 – 2023 (reviderad 2021-11-02)

 

Bild på Snöbäret 2, Forsgatan 3s entré

[1] Benämns EBAB i resten av dokumentet